Khoa Kinh tế - quản lý

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

kl

Thời gian nộp: Thứ 3, ngày 05/07/2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả BCTT HKIII nhóm 1, năm học 2015 – 2016 (Khoa Kinh tế - Quản lý)

klHọc kỳ III nhóm 1, năm học 2015 – 2016

 

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ KHÓA 28

2(2)Thời gian: bắt đầu từ 18h15’

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

8(2)Sinh viên theo dõi lịch bảo vệ khóa luận trong file đính kèm

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v làm thủ tục nhận chứng chỉ kế toán máy Fast Accounting

klThời gian nộp từ Thứ 2 (21/3/2016) đến Thứ 6 (25/3/2016) tại Khoa Kinh tế-Quản lý (Sinh viên gặp cô Hương hoặc cô Quỳnh Giáo vụ Khoa). 

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.