Khoa Kinh tế - quản lý

THÔNG BÁO: V/v Thay đổi quy định đối với Báo cáo thực tập tốt nghiệp và thời gian đăng ký Khóa luận tốt nghiệp của học kỳ I

014Nếu trong 1 kỳ sinh viên làm báo cáo thực tập chưa đạt sẽ chỉ được làm lại 1 lần và đăng ký làm ngay kỳ kế tiếp. Giáo viên hướng dẫn không thay đổi. Nếu kỳ kế tiếp sinh viên không đăng ký làm lại hoặc làm lại nhưng không đạt sẽ bị xếp vào diện học lại và phải đăng ký học phần Báo cáo thực tập tốt nghiệp từ đầu với giáo viên hướng dẫn mới

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên đăng ký làm báo cáo thực tập tốt nghiệp HKII, nhóm 1, năm học 2013-2014

014Bộ môn Kinh tế thông báo Danh sách sinh viên đăng ký làm báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ II, nhóm 1, năm học 2013-2014. Sinh viên xem danh sách tại ĐÂY. Sinh viên liên lạc với GVHD từ ngày 12/11/2013 đến 07/12/2013. GVHD nộp danh sách sinh viên bị cấm thi do không liên lạc vào ngày 09/12/2013. Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10 (từ ngày 06/01/2014 đến ngày 08/01/2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Kết quả sinh viên làm báo cáo thực tập tốt nghiệp HKI, nhóm 1, năm học 2013-2014

023Bộ môn Kinh tế thông báo Kết quả sinh viên làm báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ I, nhóm 1, năm học 2013-2014. Sinh viên có thắc mắc về kết quả báo cáo thực tập lên trực tiếp Khoa Kinh tế - Quản lý để được giải đáp trước ngày 08/11/2013. Sinh viên Đạt không lấy lại báo cáo thực tập. Sinh viên Không đạt tới Khoa Kinh tế - Quản lý lấy lại báo cáo thực tập trước ngày 13/11/2013

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Nhận đề tài và nộp tiểu luận cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý học kỳ 1, nhóm 1, năm học 2013 - 2014

011Trong học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2013-2014, những sinh viên thi các môn có có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo quy định như sau

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Thay đổi tỷ trọng điểm quá trình và thay đổi hình thức thi cuối kỳ

013Khoa Kinh tế-Quản lý thông báo về việc thay đổi tỷ trọng điểm quá trình và thay đổi hình thức thi cuối kỳ một số môn học sau

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.