Khoa Kinh tế - quản lý

THÔNG BÁO: Về buổi chia sẻ “Kinh nghiệm khi đi xin việc – Ý kiến nhà tuyển dụng”

017Khoa Kinh tế - Quản lý tổ chức buổi chia sẻ “Kinh nghiệm khi đi xin việc – Ý kiến nhà tuyển dụng”. Khoa Kinh tế - Quản lý mời toàn thể các bạn sinh viên trong trường tham gia

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v nhận đề tài và nộp bài thi tiểu luận học kỳ II, nhóm 1 năm học 2013-2014

019Trong học kỳ II, nhóm 1, năm học 2013-2014, những sinh viên thi các môn có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo quy định như sau

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học kỳ II, năm học 2013 - 2014

004Khoa Kinh tế-Quản lý thông báo Danh sách giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và Nhật ký làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ II, năm học 2013-2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Về chương trình học của sinh viên khóa 25, khoa Kinh tế - Quản lý năm học 2013 - 2014

006Bộ môn Kinh tế thông báo, sinh viên khóa 25 sẽ học theo chương trình của khóa 26. Đối với các môn đã học (Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Luật kinh tế...) bị thiếu hoặc thừa tín chỉ so với chương trình mới khoa sẽ có thông báo sau.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2013 - 04/2014

006Bộ môn Kinh tế thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2013 - 04/2014.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.