Khoa Kinh tế - quản lý

THÔNG BÁO V/v đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_14-15 khoa Kinh tế - Quản lý

012 Thời gian đăng ký: Từ ngày 28/06/2014 đến ngày 02/07/2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả sinh viên làm báo cáo thực tập tốt nghiệp HKIII, nhóm 1 (2013-2014)

013Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo Kết quả sinh viên làm báo cáo thực tập tốt nghiệp HKIII, nhóm 1 (2013-2014).

Xem tiếp...

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

klNếu trong một kỳ sinh viên làm Khóa luận chưa qua sẽ chỉ được làm lại một lần và phải đăng ký làm lại ngay ở kỳ tiếp theo (giáo viên hướng dẫn không thay đổi).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v nhận đề tài và nộp bài thi tiểu luận học kỳ III, nhóm 1 năm học 2013-2014

024Trong học kỳ III nhóm 1 năm học 2013-2014, những sinh viên thi các môn có hình thức thi cuối kỳ là viết tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo quy định như sau

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ III NHÓM 1 NĂM 2013-2014

0013Danh sách Sinh viên đăng ký làm báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ III nhóm 1 năm học 2013-2014

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.