Khoa Kinh tế - quản lý

THÔNG BÁO Điểm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2013 - 2014 của sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý

013Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo điểm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2013 - 2014 của sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v thay đổi giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh tế - Quản lý học kỳ I năm học 2014 - 2015

023Những sinh viên có tên trong danh sách làm KLTN trên đây đến gặp GVHD vào 2h00 chiều thứ Tư  ngày 16/07/2014 tại phòng Hội thảo, tầng 5, nhà A

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách giáo viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế-Quản lý HKI năm học 2014 - 2015

003Danh sách giáo viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp của Khoa Kinh tế - Quản lý trong học kỳ I năm học 2014 – 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách cố vấn học tập các lớp khoa Kinh tế - Quản lý năm học 2014 - 2015

018Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo Danh sách cố vấn học tập các lớp khoa Kinh tế - Quản lý năm học 2014 – 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi lại lần 3 cho sinh viên học Chuyên đề tốt nghiệp

005Theo quy định, những sinh viên này sẽ phải chuyển sang làm Khóa luận tốt nghiệp vì khoa không còn mở lớp học cho các môn CĐTN từ học kỳ III, năm học 2013-2014.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.