Khoa Kinh tế - quản lý

THÔNG BÁO Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2014-2015

024Học kỳ III, năm học 2014-2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nghe phổ biến lớp chọn cho sinh viên khoa Kinh tế quản lý khóa 27

lop chontại Giảng đường G vào lúc 12h, thứ Hai, ngày 11/05/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nhận đề tài và nộp bài thi tiểu luận học kỳ I, nhóm 1, năm học 2014-2015

026Trong học kỳ I, nhóm 1, năm học 2014-2015, những sinh viên thi các môn có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo quy định như sau

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NHÓM 1 NĂM 2014 - 2015

020Sinh viên liên lạc với GVHD: Từ ngày 12/08/2014 - 30/08/2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách giáo viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ I, năm học 2014 - 2015 (danh sách bổ sung)

012Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo Danh sách giáo viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ I, năm học 2014 - 2015 (danh sách bổ sung).

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.