Khoa Kinh tế - quản lý

THÔNG BÁO V/v tách lớp Chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán HKIII năm học 2015-2016

15(1)Để đảm bảo chất lượng của lớp học, từ tuần 4 Học kỳ III năm học 2015-2016 phòng Đào tạo tách lớp CĐTN Kế toán thành 2 lớp

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

TalkShow58h30 sáng thứ 3 (8/3/2016)

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

Thời gian: bắt đầu từ 18h15’TalkShow1

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTTTH HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

10(3)Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 25/04/2016 đến 27/04/2016

Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 14/03

Sau thời hạn này sinh viên vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi

Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 14/03/2016

Xem tiếp...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chương trình “Thực hành nghề ngân hàng"

btci 5Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chương trình "Thực hành nghề ngân hàng"

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.