Khoa Kinh tế - quản lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

2(2)Thời gian làm Khóa luận từ: 28/02/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/V THU VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

38(1)Thời gian nộp: Sáng thứ 6 (27/10/2017) (thay vì Sáng thứ 3 (31/10/2017)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN BẢO VỆ KLTN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

11(1)Sinh viên bảo vệ KLTN HKIII_15-16 cần liên lạc với thư ký Hội đồng trước thứ 5, ngày 7/7/2016 để nghe phổ biến quy trình bảo vệ

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch nhận chứng chỉ kế toán máy FAST

penThời gian: 9h sáng Thứ hai ngày 23/5/2016

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Thư viên trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.