Bộ môn Việt Nam học

THÔNG BÁO: Chương trình: “VĂN HÓA VIỆT NAM QUA NGHỆ THUẬT HÁT XẨM VÀ CÁC LÀN ĐIỆU DÂN CA CỔ TRUYỀN”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

BỘ MÔN VIỆT NAM HỌC

 

THÔNG BÁO

Chương trình: “VĂN HÓA VIỆT NAM QUA NGHỆ THUẬT HÁT XẨM

VÀ CÁC LÀN ĐIỆU DÂN CA CỔ TRUYỀN”

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn/Trung tâm/Phòng Ban

Nhằm mục đích bổ trợ kiến thức cho sinh viên Việt Nam học về văn hóa truyền thống Việt Nam đồng thời giúp cho những người yêu mến nghệ thuật âm nhạc truyền thống có điều kiện tiếp cận, thưởng thức và hiểu biết thêm về loại hình nghệ thuật truyền thống đặc thù của Việt Nam, Bộ môn Việt Nam học tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề: Văn hóa Việt Nam qua nghệ thuật hát xẩm và các làn điệu dân ca cổ truyền

Hình thức: Giới thiệu và biểu diễn; do các nhạc sĩ, nghệ sĩ thuộc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Âm nhạc dân tộc trình bày.

Thời gian: từ 17h00 đến 19h00, thứ Ba ngày 20 tháng 05 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu

Trân trọng kính mời toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên trong Trường tới tham dự chương trình.

Trân trọng.

BM VIỆT NAM HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.