BUỔI HỌP TRAO ĐỔI VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TẠI PHILIPINES VÀO THÁNG 10/2017

18(2)Ngày 6/7/2017, Bộ môn Công tác xã hội, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức thành công buổi họp với một số trường Đại học của Philipines và một số trường tại Việt Nam. Buổi họp nhằm mục đích trao đổi chia sẻ những vấn đề liên quan đến Giới đang tồn tại ở Việt Nam và những trao đổi để tiến hành hội thảo quốc tế về Giới tại Philipines sẽ được tổ chức vào 5, 6/10/2017

Xem tiếp...

Hội nghị Khoa học Quốc tế: “Giới và Quyền công dân của phụ nữ Châu Á”

DSC 5850Từ ngày 1 đến 3 tháng 12 năm 2016, Viện nghiên cứu Giới và Phát triển đã phối hợp với Hiệp hội Nghiên cứu Phụ nữ Châu Á (AAWS), trường Đại học Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ tư và Hội nghị Khoa học Quốc tế với chủ đề: Giới và Quyền công dân  của phụ nữ Châu Á

Xem tiếp...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE – AN TOÀN VÀ XÃ HỘI ĐA VĂN HÓA

IMG 1586

TỌA ĐÀM KHOA HỌC PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE – AN TOÀN VÀ XÃ HỘI ĐA VĂN HÓA

Xem tiếp...

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC QUỐC GIA PHILIPPINES

kyketctxh2706 3

Ngày 27/05/2016, bộ môn Công tác xã hội, Trường Đại học Thăng Long đã ký kết biên bản hợp tác trong ba năm (tháng 4/2016 đến tháng 4/2019) và tổ chức thành công Hội thảo khoa học về công tác xã hội và phát triển xã hội với  khoa Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng của Trường Đại học Quốc Gia Philippines.

Xem tiếp...

Chương trình giảng dạy công tác xã hội của các GS Trường Đại học Linnaeus – Thụy Điển tại Trường Đại học Thăng Long

CTXH5Từ ngày 01 đến 15/12/2015, Bộ môn Công tác xã hội (CTXH) – Trường Đại học Thăng Long đã phối hợp với Trường Đại học Linnaeus – Thụy điển tổ chức thành công khóa đào tạo ngắn hạn về CTXH cho sinh viên. Hoạt động này giúp sinh viên ngành CTXH bổ sung kiến thức chuyên chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ứng dụng hiệu quả kiến thức được đào tạo tại trường vào thực tiễn. Chương trình này tiếp tục khẳng định xu thế hội nhập và phát triển giáo dục quốc tế của TLU.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.