Bộ môn Dinh dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN DINH DƯỠNG

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN DINH DƯỠNG

 Dinh dưỡng là nền tảng của sức khỏe của con người cả thể chất và trí tuệ, cán bộ Dinh dưỡng  chăm sóc dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe mọi đối tượng ở cộng đồng và người bệnh ở bệnh viện và cộng đồng. Nhu cầu nguồn nhân lực cán bộ dinh dưỡng rất lớn không chỉ ở nước ta mà cả các nước trên thế giới, nhất là các nước đã phát triển.

Xuất phát từ nhu cầu trên, Trường Đại học Thăng Long đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy ngành cử nhân Dinh dưỡng.

1. Mục tiêu đào tạo

1. Đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng lâm sàng - tiết chế.

2. Có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của chuyên ngành để phục vụ cho công tác dinh dưỡng dự phòng và chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh.

3. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác.

4. Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc dinh dưỡng và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2.Về chương trình và giáo trình

Chương trình và giáo trình của ngành được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến trên thế giới, và trong nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã hội đặc biệt đảm bảo sinh vên có đủ kiến thức, kĩ năng đáp ứng công việc chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ở bệnh viện, và các đối tượng ở cộng đồng.

3. Về cơ sở thực hành

Sinh viên được học thực hành tại các phòng thực hành của Trường Đại học Thăng Long, các Viện nghiên cứu dinh dưỡng thực phẩm, các Khoa Dinh dưỡng của bệnh viện và thực hành về kiểm soát an toàn thực phẩm và chăm sóc Dinh dưỡng ở cộng đồng.

4 Về đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng là các GS, PGS đầu ngành và các TS, Ths giàu kinh nghiệm trong việc đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp trong ngành Dinh dưỡng tiết chế và quản lý an tòan thực phẩm giảng dạy, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu đáp ứng mục tiêu đào tạo cử nhân Dinh dưỡng.

5.Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

- Khoa dinh dưỡng các bệnh viện trung ương, tỉnh huyện trong cả nước, Các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Sở y tế; Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ; Chi cục Dân số - KHHGĐ; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, và cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Các công ty sản xuất chế biến thực phẩm và sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng. Các công ty du lịch và các cơ sở, dịch vụ ăn uống, các nhà trẻ, trường học.

- Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng và Dinh dưỡng - thực phẩm.

- Các trường Đại học sức khỏe,Y khoa, các Vụ, Cục Bộ Y tế, các Viện nghiên cứu Dinh dưỡng và thực phẩm, các Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe.

6. Bậc học tập vươn lên:  Ths Dinh dưỡng, Ts Dinh dưỡng


Tin mới