Bộ môn Dinh dưỡng

Hướng dẫn dinh dưỡng Hỗ trợ Dự phòng và điều trị VPC do Covid19

7(3)Hướng dẫn dinh dưỡng Hỗ trợ Dự phòng và điều trị VPC do Covid19

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN DINH DƯỠNG

44CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN DINH DƯỠNG

Xem tiếp...

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU GIẢNG DẠY NGÀNH DINH DƯỠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Dự kiến)

013 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU GIẢNG DẠY NGÀNH DINH DƯỠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Dự kiến)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.