Bộ môn Điều dưỡng

GIỚI THIỆU BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Xem tiếp...

Lễ bảo vệ tốt nghiệp khóa 2 hệ vừa làm vừa học Điều dưỡng

Từ ngày 14 đến 23 tháng 3 năm 2012, 72 sinh viên hệ vừa học vừa làm ngành Điều dưỡng khóa 2 (niên khóa 2008 – 2011) của trường Đại học Thăng Long đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.