Thông báo

Lịch giảng ôn thi cử nhân điều dưỡng hệ Vừa làm vừa học khóa 10 - KTC10 và danh sách học viên đăng ký ôn tập

Lịch giảng ôn thi cử nhân điều dưỡng hệ Vừa làm vừa học khóa 10 - KTC10

và danh sách học viên đăng ký ôn tập

LỊCH GIẢNG LỚP ÔN THI TUYỂN SINH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 10 – LỚP 1: Xem tại đây(cập nhật ngày 23/08/2016)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016 _ LỚP 1: Xem tại đây

LỊCH GIẢNG LỚP ÔN THI TUYỂN SINH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 10 – LỚP 2Xem tại đây (cập nhật ngày 23/08/2016)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016 _ LỚP 2: Xem tại đâyVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.