Thông báo

Lịch giảng ôn thi cử nhân điều dưỡng hệ Vừa làm vừa học khóa 10 - KTC10 và danh sách học viên đăng ký ôn tập

hoptac03Lịch giảng ôn thi cử nhân điều dưỡng hệ Vừa làm vừa học khóa 10 - KTC10 và danh sách học viên đăng ký ôn tập

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Lịch học kỳ I hệ vừa làm vừa học - khóa KTC9 (07/12- 20/02/2016)

014Giáo viên chủ nhiệm: ThS.Đỗ Quang Tuyển (0936878453)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Lịch học lớp ôn thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học khóa 7 (26/08-05/10/2013)

003Lịch học lớp ôn thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học khóa 7 (26/08-05/10/2013)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.