Bộ môn Điều dưỡng

NGHIỆM THU VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

NGHIỆM THU VÀ XÉT DUYỆT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ


Sáng ngày 12/11/2013, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức thành công buổi nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đồng thời tiến hành xét duyệt 01 đề cương nghiên cứu đề tài cấp cơ sở khác.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động xương sống, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mọi trường đại học. Nhận thức rõ được vai trò của hoạt động này, ban lãnh đạo Trường Đại học Thăng Long luôn quan tâm và có kế hoạch lâu dài nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường. Mỗi năm, nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn cao được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Trong số đó, có đề tài “Thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Thăng Long” do ThS. Nguyễn Lê Hương (Bộ môn Điều dưỡng, khoa Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Thăng Long) làm chủ nhiệm đề tài. Trong buổi sáng ngày 12/11/2013, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Lê Hương đã trình bày các kết quả chính sau 3 năm tiến hành nghiên cứu.

 1

ThS. Nguyễn Lê Hương trình bày các kết quả chính của nhóm tác giả

sau 3 năm tiến hành nghiên cứu

Hội đồng Nghiệm thu đề tài bao gồm các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Y tế Công cộng đến từ Đại học Y Hà Nội và khoa Khoa học Sức khỏe của Trường Đại học Thăng Long đã đánh giá rất cao tính thực tiễn và phương pháp nghiên cứu bài bản của nhóm tác giả. Đề tài này là cơ sở khoa học để nhà trường có thể hiểu hơn về lý do lựa chọn ngành học, mục tiêu nghề nghiệp và đánh giá được thái độ đối với lĩnh vực chuyên môn mà sinh viên đang theo đuổi. Hội đồng Nghiệm thu đề tài cũng đồng thời đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quý báu để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài và nâng cao năng lực nghiên cứu.

 2

 3

 4

Hội đồng Nghiệm thu đề tài đưa ra những nhận xét và ý kiến đóng góp

quý báu cho nhóm nghiên cứu

Cũng trong buổi sáng ngày 12/11/2013, Trường Đại học Thăng Long tiến hành xét duyệt đề cương nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Đánh giá hiểu biết về môi trường và sức khỏe sinh viên mới nhập học khoa Khoa học Sức khỏe Trường Đại học Thăng Long năm 2013” do ThS. Ngô Thị Thu Hiền (Bộ môn Y tế Công cộng, khoa Khoa học Sức khỏe, Đại học Thăng Long) làm chủ nhiệm đề tài. Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang với mẫu toàn bộ (192 sinh viên mới nhập học năm 2013 của khoa Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Thăng Long), nhóm nghiên cứu dự định triển khai đề tài trong vòng 6 tháng (10/2013 - 05/2014).

5 

ThS. Ngô Thị Thu Hiền trình bày đề cương nghiên cứu của nhóm tác giả

Hội đồng Xét duyệt đề cương đánh giá cao tính khoa học của đề tài nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ giúp đánh giá thực trạng hiểu biết của sinh viên về môi trường và sức khỏe, mà còn hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo của khoa Khoa học Sức khỏe khi tổ chức chương trình giảng dạy, nghiên cứu về sức khỏe môi trường.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.