Bộ môn Điều dưỡng

THÔNG BÁO Lịch giảng lớp ôn thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học khóa 8 (25/08 - 04/10)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2014

 

        

THÔNG BÁO

LỊCH GIẢNG LỚP ÔN THI TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 8

(25/08 – 04/10)

Tuần 1:

 

 

Thứ 2

(25/08)

Thứ 3

(26/08)

Thứ 4

(27/08)

Thứ 5

(28/08)

Thứ 6

(29/08)

Thứ 7

(30/08)

Sáng

 

 

 

 

 

Giải phẫu – Sinh lý (2)

PGS.Liên

B101

Chiều

 

 

 

 

 

Giải phẫu – Sinh lý (3)

PGS.Liên

A403

Tối

Toán (1)

ThS. Tùng

Học tại A403

Chuyên môn (1)

ThS.Long

Học tại A403

Toán (2)

ThS. Tùng

A504

Giải phẫu – Sinh lý (1)

PGS.Liên

A504

Chuyên môn (2)

ThS.Long

A403

 

 

Tuần 2

 

 

Thứ 2

(1/09)

Thứ 3

(02/09)

Thứ 4

(03/09)

Thứ 5

(04/09)

Thứ 6

(05/09)

Thứ 7

(06/09)

Sáng

 

Nghỉ

(Quốc khánh)

 

 

 

Giải phẫu – Sinh lý (5)

PGS.Liên

Chiều

 

 

 

 

Giải phẫu – Sinh lý (6)

PGS.Liên

Tối

Toán (3)

ThS. Tùng

Toán (4)

ThS. Tùng

Giải phẫu – Sinh lý (4)

PGS.Liên

Chuyên môn (3)

ThS.Huyền

 

Tuần 3

 

 

 

Thứ 2

(08/09)

Thứ 3

(09/09)

Thứ 4

(10/09)

Thứ 5

(11/09)

Thứ 6

(12/09)

Thứ 7

(13/09)

Sáng

 

 

 

 

 

Giải phẫu – Sinh lý (9)

PGS.Liên

Chiều

 

 

 

 

 

Giải phẫu – Sinh lý (10)

PGS.Liên

Tối

Toán (5)

ThS. Tùng

Giải phẫu – Sinh lý (7)

PGS.Liên

Toán (6)

ThS. Tùng

Giải phẫu – Sinh lý (8)

PGS.Liên

Chuyên môn (4)

ThS. Hương

 

 

Tuần 4

 

 

Thứ 2

(15/09)

Thứ 3

(16/09)

Thứ 4

(17/09)

Thứ 5

(18/09)

Thứ 6

(19/09)

Thứ 7

(20/09)

Sáng

 

 

 

 

 

Toán (8)

ThS. Tùng

Chiều

 

 

 

 

 

Chuyên môn (7)

ThS.Huyền

Tối

Toán (7)

ThS. Tùng

Chuyên môn (5)

CN.Dèo

Giải phẫu – Sinh lý (11)

PGS.Liên

Chuyên môn (6)

ThS. Hương

Giải phẫu – Sinh lý (12)

PGS.Liên

 

 

Tuần 5

 

 

 

Thứ 2

(22/09)

Thứ 3

(23/09)

Thứ 4

(24/09)

Thứ 5

(25/09)

Thứ 6

(26/09)

Thứ 7

(27/09)

Sáng

 

 

 

 

 

Toán (11)

ThS. Tùng

Chiều

 

 

 

 

 

Giải phẫu – Sinh lý (14)

PGS.Liên

Tối

Toán (9)

ThS. Tùng

Chuyên môn (8)

ThS. Hương

Toán (10)

ThS. Tùng

Giải phẫu – Sinh lý (13)

PGS.Liên

Chuyên môn (9)

CN.Dèo

 

 

Tuần 6

 

 

 

Thứ 2

(29/09)

Thứ 3

(30/10)

Thứ 4

(01/10)

Thứ 5

(02/10)

Thứ 6

(03/10)

Thứ 7

(04/10)

Sáng

 

 

 

 

 

Chuyên môn (13)

GS.Đức

Chiều

 

 

 

 

 

Toán (14)

ThS. Tùng

Tối

Toán (12)

ThS. Tùng

Chuyên môn (10)

CN.Dèo

Chuyên môn (11)

ThS.Mai

Toán (13)

ThS. Tùng

Chuyên môn (12)

ThS.Mai

 

Ghi chú:

- Giờ học: 8h00 (buổi sáng), 13h30 (Buổi chiều), 17h20 (buổi tối). Riêng ngày 25/08/2014, bắt đầu từ 17h00.

- Đã có phòng học cho tuần 1. Các tuần tiếp theo sẽ thông báo sau.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.