THÔNG BÁO V/v Nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2

007Lớp Khoa học môi trường 2 (NA151) học tại Hội trường Tạ Quang Bửu, giờ 8 - 10, chiều thứ năm hàng tuần sẽ nghỉ học ngày 5 tháng 11 năm 2015. Lịch học bù giảng viên sẽ thông báo sau.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2

007Lớp Khoa học môi trường 2 (NA151) học tại Giảng đường Schwartz, giờ 3 - 5, sáng thứ năm hàng tuần sẽ nghỉ học ngày 11 tháng 6năm 2015. Lịch học bù giảng viên sẽ thông báo sau. 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nghỉ học lớp Khoa học môi trường 2 ngày 30/01/2015

006Sẽ nghỉ buổi học ngày 30 tháng 1 năm 2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.