SINH VIÊN ĐẠI HỌC THĂNG LONG GÓP Ý KIẾN BỔ SUNG DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC & GIÁO DỤC TRẺ EM

2Sáng ngày 30/12/2014, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức Hội thảo Sinh viên Đại học Thăng Long góp ý kiến bổ sung dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.