GIỚI THIỆU BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG

3Trong đó, Bộ môn Y tế Công cộng được thành lập chính thức vào năm 2008. Sau 5 năm hoạt động giảng dạy và đào tạo, Bộ môn Y tế Công cộng của Trường Đại học Thăng Long đang ngày càng chứng tỏ được chất lượng đào tạo của mình. Đến năm 2012, khóa sinh viên Y tế Công cộng đầu tiên của trường đã tốt nghiệp. Chỉ sau 04 tháng, hơn 80% sinh viên đã có việc làm, 75% tìm kiếm được công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Hiện nay, Đại học Thăng Long là một trong những cơ sở đào tạo ngành Y tế Công cộng có uy tín trên cả nước.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.