Bộ môn Y tế công cộng

THÔNG BÁO V/v về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 23 (2010 - 2014)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 23 (2010 - 2014)

Bộ môn Y tế công cộng trân trọng thông báo về việc tổ chức buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 23 (2010 - 2014):

- Thời gian: 7h30, thứ Hai, ngày 21/07/2014

- Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 1, tòa nhà Thư viện, Trường Đại học Thăng Long.

Trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô, sinh viên khoa Khoa học Sức khỏe nói chung và ngành Y tế công cộng nói riêng tới tham dự.

BM Y TẾ CÔNG CỘNG


Tin mới

Các tin khác