HOÃN LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

     KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

HOÃN LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 HỌC KỲ IINĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch, lịch bảo vệ KLTN tháng 4 của Khoa Kinh tế-Quản lý sẽ hoãn lại, nên sáng thứ 6 (27/3/2020) sinh viên không phải tới Khoa nộp bài. Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HKII_19-20 sẽ thông báo sau. 

                                                                   Khoa Kinh tế-Quản lý


Tin mới

Các tin khác