DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT
HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020
  Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào 13-15/5/2020  
  Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 26/3/2020      
  Sau thời hạn này sv vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi 26/3/2020    
 

Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 27/3/2020

Sinh viên xem danh sách tại đây

       


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.