THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn một số thay đổi trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên ≤ K31 Khoa Kinh tế Quản lý

 THÔNG BÁO

 
V/v Hướng dẫn một số thay đổi trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên ≤ K31 Khoa Kinh tế Quản lý
Sinh viên xem tại đây


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.