DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ        
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT 
  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
  Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 30-31/12/2019  
  Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 16/11/2019  
  Sau thời hạn này sv vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi 18/11/2019  
 

Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 18/11/2019

Sinh viên xem danh sách tại đây

     
             


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.