THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 1 NHÓM 2 NĂM HỌC 2019-2020

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH & MARKETING                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    -----------------------------------

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN 

HỌC KỲ 1 NHÓM 2 NĂM HỌC 2019-2020

Trong học kỳ 1 nhóm 2 năm học 2019-2020, những sinh viên thi các môn có có hình thức thi cuối kỳ là viết tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo phân công như sau:

-       Những sinh viên thi đi (tức là SV đang học những môn đó ở kỳ này) sẽ nhận đề tài và nộp bài cho giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp mình.

-       Những sinh viên thi lại, thi nâng điểm sẽ liên lạc với giảng viên để nhận đề tài và nộp bài theo phân công dưới đây:

STT

Mã môn

Tên môn thi

Giảng viên giao đề tài, thu bài

Địa chỉ email của GV

1

BA315

Văn hóa DN và đạo đức kinh doanh

Cô Lê Huyền Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

MK305

Tâm lý hành vi người tiêu dùng

Cô Nguyễn Thị Liên Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

MK313

Quản trị thương hiệu

Cô Nguyễn Thị Liên Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

MK333

Marketing dịch vụ

Thầy Trương Đức Thao

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Phó trưởng Bộ môn

Vũ Thị TuyếtVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.