THÔNG BÁO V/v đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_19-20 của Khoa Kinh tế-Quản lý

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

       KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_19-20 của Khoa Kinh tế-Quản lý

Sinh viên Khoa Kinh tế-Quản lý đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp sớm, các môn học khác đăng ký theo lịch của Nhà trường.

Thời gian đăng ký làm khóa luận: từ 25/6/2019 đến 27/6/2019

Thời gian dự kiến làm khóa luận tốt nghiệp HKI_19-20: từ 29/6/2019 đến 25/10/2019

 

Thời gian phổ biến quy trình làm khóa luận: 9h sáng thứ 6, ngày 28/6/2019 tại phòng Hội thảo tầng 4 (nhà A)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.