KẾT QUẢ BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019

 

KẾT QUẢ BCTT
HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019
5 điểm: ĐẠT      
3 điểm: KHÔNG ĐẠT      
(-1) điểm: HỌC LẠI      
Sinh viên ĐẠT không lấy lại BCTT          

Sinh viên KHÔNG ĐẠT lên Văn phòng Khoa lấy lại BCTT trước ngày 21/05/2019

Sinh viên xem kết quả tại đây

   


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.