THÔNG BÁO Lịch nghe phổ biến làm Khóa luận tốt nghiệp HKII_18-19 của Khoa Kinh tế - Quản lý

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

       KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

THÔNG BÁO

Lịch nghe phổ biến làm Khóa luận tốt nghiệp HKII_18-19 của Khoa Kinh tế - Quản lý

Sinh viên Khoa Kinh tế-Quản lý đã đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp tới nghe phổ biến quy trình làm Khóa luận tốt nghiệp và nhận Giáo viên hướng dẫn 

Thời gian phổ biến quy trình làm khóa luận: 8h30 sáng thứ 3 (13/11/2018)

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 5 tòa nhà 9 tầng

Thời gian làm: từ 13/11/2018 đến 15/3/2019

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.