DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG        
  KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ          
             
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
  Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 01-03/10/2018  
  Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 13/08/2018    
  Sau thời hạn này sv vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi  
  Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 14/08/2018      
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp CN GVHD SĐT 
1 A18172 PHẠM HÀ  LY QA23b1 Đào Diệu Hằng 0904507633
2 A18550 MẠNH BÍCH  NGỌC QB24c1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
3 A20943 NGUYỄN NGỌC QF25c2 Mai Thanh Thủy 0914501234
4 A21076 VŨ THỊ PHƯƠNG LY QA25c2 Đào Diệu Hằng 0904507633
5 A21148 NGUYỄN HUYỀN MY QF25c2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
6 A22420 TRẦN MINH PHƯƠNG QE26e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
7 A22448 QUẢN ANH TRUNG QE26c1 Đào Diệu Hằng 0904507633
8 A22534 LÊ HẢI SƠN QB26d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
9 A23075 NGÔ NGỌC TUẤN QE26d1 Mai Thanh Thủy 0914501234
10 A23128 LÊ KIM CHI NE26a3, QA26a1 Đào Diệu Hằng 0904507633
11 A23296 NGUYỄN HỒNG TÂM QE26d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
12 A23337 TRẦN HÀ NGÂN QE26d1 Mai Thanh Thủy 0914501234
13 A23963 LÊ ĐÌNH THẮNG QA26g4 Đào Diệu Hằng 0904507633
14 A24037 ĐÀO XUÂN HƯNG QA26e4 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
15 A24184 TRẦN THỊ HỒNG TRANG QA26g5 Mai Thanh Thủy 0914501234
16 A24225 NGUYỄN NHƯ BÁCH QE26g4 Đào Diệu Hằng 0904507633
17 A24301 VŨ HUỆ PHƯƠNG QE27e1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
18 A24536 LÊ THANH PHƯƠNG QA27e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
19 A24572 NGUYỄN NGỌC LINH QE27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
20 A25000 NGUYỄN THÚY HẠNH QE27a1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
21 A25109 DƯƠNG QUANG HẢI QE27g2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
22 A25286 TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH QA27g2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
23 A25290 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN QM27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
24 A25313 VŨ MAI QUỲNH QF27e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
25 A25461 PHẠM THANH HẰNG QF27g2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
26 A25474 ĐỖ HỒNG PHÚC QA27g3 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
27 A25547 ĐỖ NAM ANH QE27b1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
28 A25591 NGUYỄN VIỆT AN QM27g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
29 A25640 NGUYỄN TRỌNG CHÍNH QE27c1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
30 A25705 NGUYỄN THỊ KIM ANH QA27g4 Đào Diệu Hằng 0904507633
31 A25711 NGUYỄN THỊ NGÂN QA27g4 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
32 A25753 ĐỖ HỮU DUY ANH QM27d1 Mai Thanh Thủy 0914501234
33 A25768 TRẦN BẢO TRUNG QF27g3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
34 A25818 VŨ THỊ NGỌC CHINH QA27g4 Lê Thị Hà Thu 0983035946
35 A25918 NGUYỄN THÙY ANH QM27c1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
36 A25963 ĐẶNG THANH TRÀ QA27g5 Lê Thị Hà Thu 0983035946
37 A25986 NGUYỄN TRỌNG QE27c1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
38 A26051 NGUYỄN VIỆT HOÀNG QM27c1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
39 A26105 PHẠM PHƯƠNG LINH QM27g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
40 A26110 VŨ VIỆT ANH QE27g4 Đỗ Trường Sơn 01663817355
41 A26250 NGUYỄN QUỐC KHÁNH QE28g4 Nguyễn Tường Minh 0932244499
42 A26295 NGUYỄN THANH QA28g1, QM28g2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
43 A26329 NGUYỄN THỊ CHUYÊN QE28g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
44 A26384 NGUYỄN HỒNG HẢI QM28g1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
45 A26386 NGUYỄN THỊ THU HIỀN QM28a1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
46 A26450 LƯƠNG THIÊN TRANG QF28g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
47 A26454 TRỊNH THUỲ DUNG QA28g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
48 A26470 NGUYỄN MỸ LINH QA28c1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
49 A26483 NGUYỄN THỦY TIÊN QE28e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
50 A26498 BÙI VIỆT QA28b1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
51 A26514 NGUYỄN NGỌC ÁNH QE28g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
52 A26594 NGUYỄN SƠN TÙNG QF28g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
53 A26617 ĐẶNG TRẦN HOÀNG LINH QE28g2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
54 A26635 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG QE28g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
55 A26661 NGUYỄN DUY BÍCH NGỌC QM28a1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
56 A26664 PHẠM THỊ NGỌC MAI QE28g2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
57 A26672 TẠ TƯƠNG TÍN QE28g2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
58 A26676 NGUYỄN HÀ VY QE28g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
59 A26677 TRẦN NGỌC BÌNH QM28g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
60 A26682 HÀ THỊ HẠNH QM28g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
61 A26692 HOÀNG HẢI QE28g2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
62 A26710 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH QE28g2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
63 A26716 NGUYỄN THỊ HOÀ QE28g2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
64 A26723 BẠCH THANH VÂN QA28d1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
65 A26727 PHÙNG XUÂN HƯƠNG QA28e1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
66 A26730 ĐÀO NHẬT PHONG QM28g1 Phạm Long Châu 0983505584
67 A26749 VŨ THỊ MINH HẰNG QB28g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
68 A26760 NGUYỄN HOÀNG LAN NHI QE28g2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
69 A26796 NGUYỄN THỊ LỆ MỪNG QA28g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
70 A26797 ĐÀO THỊ THÙY LINH QE28g2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
71 A26810 LÊ NGỌC YẾN QF28d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
72 A26812 TRƯƠNG THẢO LINH QF28g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
73 A26817 MAI THỊ LAM QM28g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
74 A26868 NGUYỄN THỊ LỆ THU QE28g2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
75 A26874 PHAN ĐẶNG LINH GIANG QE28g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
76 A26886 PHÙNG THỊ ANH THƯ QA28g2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
77 A26969 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TIẾN QA28e1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
78 A27002 ĐẶNG THU TRANG QM28g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
79 A27030 HÀN NGỌC LINH QM28g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
80 A27036 THÂN NGỌC ÁNH QM28g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
81 A27053 NGUYỄN NGỌC NHẬT HOA QE28e1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
82 A27087 NGUYỄN THANH LAN QF28e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
83 A27119 LÊ THỊ THU HƯỜNG QA28g2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
84 A27163 NGUYỄN THU PHƯƠNG QA28e1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
85 A27197 NGUYỄN THỊ THANH QM28g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
86 A27221 ĐẶNG HOÀI THƯƠNG QA28e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
87 A27260 VŨ TÚ TRANG QA28g3 Lê Thanh Nhàn 0916087053
88 A27263 NGUYỄN QUANG HƯNG QE28g4 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
89 A27267 PHẠM THỊ NGỌC LAN QA28d1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
90 A27273 NGÔ HẢI LINH QF28d1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
91 A27289 NGUYỄN DIỆU LINH QF28e1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
92 A27321 NGUYỄN QUỲNH CHI QM28e1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
93 A27346 NGUYỄN KIM THỊNH QA28g3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
94 A27363 LÊ THỊ THU HƯƠNG QF28g2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
95 A27369 NGUYỄN THỊ KIM ANH QE28g4 Lê Thanh Nhàn 0916087053
96 A27379 NGUYỄN NGỌC SƠN QA28e1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
97 A27422 TRẦN HOÀNG LONG QM28b1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
98 A27423 LÊ HÀ AN QA28g3 Đỗ Trường Sơn 01663817355
99 A27451 TẠ THỊ KHÁNH LINH QA28g3 Lê Thanh Nhàn 0916087053
100 A27455 DƯƠNG KHÁNH GIANG QE28g4 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
101 A27463 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN QE28g4 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
102 A27469 HOÀNG MỸ HUYỀN QA28g3 Đỗ Trường Sơn 01663817355
103 A27491 TRƯƠNG THU HIỀN QA28e1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
104 A27494 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG QA28e2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
105 A27496 NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN QM28g2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
106 A27512 BÙI TIỂU THÚY QA28e2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
107 A27528 NGUYỄN GIA HUY QE28b1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
108 A27540 NGUYỄN ĐỨC QA28b1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
109 A27578 NGÔ TÙNG LÂM QM28d1 Phạm Long Châu 0983505584
110 A27583 LÊ LINH CHI QM28d1 Lê Thị Hạnh 01673082717
111 A27585 CUNG MINH TRIỀU QM28e1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
112 A27590 NGUYỄN THỊ MY QA28g4 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
113 A27634 NGUYỄN NHƯ KHÁNH TOÀN QA28g4 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
114 A27643 PHẠM THỊ KHÁNH LY QA28d1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
115 A27650 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH QE28d1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
116 A27660 NGÔ ĐỨC DƯƠNG QM28d1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
117 A27673 BÙI NGUYỄN ĐỨC KHÁNH QE28c1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
118 A27693 CAO THỊ HỒNG ANH QE28g5 Phạm Long Châu 0983505584
119 A27697 LÊ THỊ THU QF28d1 Lê Thị Hạnh 01673082717
120 A27716 TRẦN HỒ THẢO LINH QF28b1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
121 A27737 NGUYỄN SỸ LINH QM28d1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
122 A27740 NGUYỄN THU QM28d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
123 A27742 TRƯƠNG ĐỨC THÀNH QE28d2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
124 A27755 ĐẶNG THỊ MINH THẢO QE28g5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
125 A27760 PHẠM HƯƠNG GIANG QA28e2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
126 A27772 PHAN THỊ MINH ANH QA28e2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
127 A27773 NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH QM28g3 Phạm Long Châu 0983505584
128 A27781 NGUYỄN QUỲNH ANH QE28g5 Lê Thị Hạnh 01673082717
129 A27803 PHẠM ÁI PHƯƠNG QE28d2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
130 A27817 PHẠM THỊ THÙY TRANG QE28e2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
131 A27836 NGUYỄN HƯƠNG GIANG QE28d2 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
132 A27848 NGUYỄN HOÀNG CHI LINH QA28g4 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
133 A27852 NGÔ THỊ CHUNG QE28g5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
134 A27865 VŨ THỊ MỸ THƯ QA28g4 Vũ Đức Hiếu 0976679406
135 A27872 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH QM28d1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
136 A27885 PHẠM VŨ HÀ VY QE28e2 Phạm Long Châu 0983505584
137 A27889 NGUYỄN HUYỀN TRANG QF28e1 Lê Thị Hạnh 01673082717
138 A27903 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH QE28g5 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
139 A27910 ĐỖ TRỌNG BÍNH QE28g5 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
140 A27943 HỒ HOÀI ANH QA28g5 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
141 A27947 NGUYỄN THỊ THUỲ LÂM QM28g3 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
142 A27953 NGUYỄN TÙNG LÂM QM28g3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
143 A27959 NGUYỄN THỊ THU THẢO QA28g5 Vũ Đức Hiếu 0976679406
144 A27976 NGUYỄN NGỌC ANH QM28d1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
145 A28009 VŨ HỒNG LINH QF28e1 Phạm Long Châu 0983505584
146 A28010 DƯƠNG DUY ĐẠT QM28d1 Lê Thị Hạnh 01673082717
147 A28016 NGUYỄN NHẬT NGUYỆT QM28b1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
148 A28028 ĐINH THỊ PHƯƠNG NGA QA28g5 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
149 A28059 BÙI THỊ XUÂN QE28g6 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
150 A28060 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG QE28b1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
151 A28092 PHẠM THỊ THÚY QUỲNH QA28g5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
152 A28133 TRẦN PHƯƠNG HOA QA28g5 Vũ Đức Hiếu 0976679406
153 A28141 TRẦN THỊ TRANG QM28g3 Vũ Lệ Hằng 0942777829
154 A28142 PHÙNG THỊ MAI ANH QM28d1 Phạm Long Châu 0983505584
155 A28147 PHẠM THỊ HUỆ QM28g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
156 A28181 ĐOÀN THỊ MINH QM28g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
157 A28198 LƯƠNG GIA HUY QE28d2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
158 A28211 TRẦN BÍCH MAI QA28g5 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
159 A28231 KHÚC BÍCH NGỌC QM28e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
160 A28263 ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG QA28g5 Nguyễn Tường Minh 0932244499
161 A28266 TRẦN THU THỦY QM28g3 Nguyễn Tường Minh 0932244499

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.