THÔNG BÁO KHẨN V/v thay đổi lịch đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_18-19 của Khoa Kinh tế-Quản lý

 

THÔNG BÁO KHẨN

V/v thay đổi lịch đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_18-19 của Khoa Kinh tế-Quản lý

Sinh viên Khoa Kinh tế-Quản lý đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp sớm, các môn học khác đăng ký theo lịch của Nhà trường.

Để tránh lịch đăng ký học toàn trường; môn Khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký học trong 2 ngày:

Thời gian đăng ký làm khóa luận: từ 5h chiều 2/7/2018 đến 01h ngày 3/7/2018

Thời gian dự kiến làm khóa luận tốt nghiệp HKI_18-19: từ 05/7-5/11/2018

Thời gian phổ biến quy trình làm khóa luận: 9h sáng thứ 4, ngày 04/7/2018

Địa điểm: Hội thảo tầng 5 nhà 9 tầng

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không kịp đăng ký sẽ viết đơn có xác nhận của cố vấn học tập để Khoa Kinh tế-Quản lý xét.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.