LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP THUỘC K29, 30 KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ Học kỳ 1 nhóm 2, 3 năm học 2018-2019

 

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP

CÁC LỚP THUỘC K29, 30 KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

Học kỳ 1 nhóm 2, 3 năm học 2018-2019

SV xem phòng họp chính thức tại bảng tin Khoa - Tầng 1 nhà 7 tầng

STT

Ngày họp

Phòng họp dự kiến

Lớp

Cố vấn học tập

1

17h-18h thứ 3, 19/6/2018

A405

Tất cả các lớp QM29

Nguyễn Tường Minh

2

15h-16h thứ 3, 19/6/2018

A402

QE30a1, QE30b1, QE30c1, QE30d1, QE30e1, QE30g1, QE30g2, QE30h1

Phạm Mai Hương

3

9h-10h thứ 4, 20/6/2018

A402

QE30h2, QE30h3, QE30h4, QE30h5

Nguyễn Mai Quỳnh

4

17h-18h thứ 3, 19/6/2018

A403

QA29b1; QA29c1; QA29d1; QA29d2; QA29e1;QA29e2; QA29g1

Đoàn Thị Hồng Nhung

5

9h-10h thứ 3, 19/6/2018

A405

QA29g2; QA29g3; QA29g4; QA29g5

Nguyễn Thanh Thủy

6

9h-10h thứ 2, 18/6/2018

A403

QA30b1,QA30c1,QA30d1, QA30e1, QA30g1, QA30h1, QA30h2, QA30h3, QA30h4, QA30h5

Đào Diệu Hằng

7

16h-17h thứ 2, 18/6/2018

 B210

QB30d1, QB30e1, QB30g1, QB30h1, QB30h2

Lê Thị Hà Thu

8

9h-10h thứ 3, 19/6/2018

A403

Tất cả các lớp QM30

Nguyễn T.Thùy Trang

9

9h-10h thứ 3, 19/6/2018

A405

QA29g2; QA29g3; QA29g4; QA29g5

Nguyễn Thanh Thủy

10

17h30-18h30 thứ 2, 18/6/2018

A402

Tất cả các lớp QB29; QF29

Lê Thanh Nhàn 

11

9h-10h thứ 6, 22/6/2018

B205

Tất cả các lớp QE29

Nguyễn Duy ThànhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.