KẾT QUẢ BCTT KỲ 3 NHÓM I NĂM HỌC 2017-2018

 

KẾT QUẢ BCTT KỲ 3 NHÓM I NĂM HỌC 2017-2018  
   
         
5 điểm: ĐẠT              
3 điểm: THI LẠI            
(-1) điểm: HỌC LẠI            
Sinh viên đạt không lấy lại BCTT        
Sinh viên thi lại, học lại đến lấy lại BCTT từ 24-30/5/2018        

Sinh viên có thắc mắc về kết quả BCTT lên trực tiếp Khoa Kinh tế Quản lý để được giải đáp trước ngày 26/5/2018

Sinh viên xem kết quả tại đây

 

Tin mới

Các tin khác