LỊCH HOP CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018– 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

     KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

LỊCH HOP CỐ VẤN HỌC TẬP

 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018– 2019

Sinh viên xem phòng họp chính thức tại bảng tin Khoa Kinh tế-Quản lý, tầng 1 nhà B

TT

Mã CB, GV

Họ và tên

Số điện thoại

Lớp phụ trách

Ngày

Giờ

Phòng họp  dự kiến

1

CQM001

Vũ Lệ Hằng

09427778219

Các lớp QE17, QE18, QE19, QE20, QE21, QE22, QE23, QE24, QE25

Thứ 4, 2/5

4-5

B201

2

CQM002

Vũ Thị Tuyết

0904349463

Tất cả các lớp QM28

Thứ 5, 3/5

9-10

A402

3

CQM004

Vương Thị Thanh Trì

0912600845

QE26g1, QE26g2, QE26g3, QE26g4, QE27a1, QE27b1, QE27c1

Thứ 5, 3/5

11-12

A402

4

CQM006

Phạm Long Châu

0983505584

Tất cả các lớp QM27

Thứ 5, 3/5

3-4

A407

5

CQM007

Trương Đức Thao

0904281828

QE26a1, QE26b1, QE26c1, QE26d1, QE26d2, QE26d3, QE26e1, QE26e2, QE26e3

Thứ 5, 3/5

10-11

B103

6

CQM008

Lê Thị Hạnh

01673082717

QE27d1, QE27e1, QE27e2,

QE27g1, QE27g2, QE27g3,

QE27g4

Thứ 4, 2/5

6-8

A406

7

CQM009

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

Tất cả các lớp QM19, QM22, QM23, QM24, QM25

Thứ 4, 2/5

11-12

B103

9

CQM011

Lê Huyền Trang

0982459188

Tất cả các lớp QE28

Thứ 5, 3/5

3-4

A602

10

CQM014

Nguyễn T Liên Hương

0985609987

Tất cả các lớp QM26

Thứ 5, 3/5

6-7

A402

11

CQB022

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

QF30a1, QF30b1, QF30c1, QF30e1, QF30g1, QF30h1

Thứ 4, 2/5

6-7

A502

12

CQA005

Vũ Thị Kim Lan

0912750997

Toàn bộ sinh viên ngành kế toán từ khoá 24 trở về trước

Thứ 5, 3/5

7-8

B201

13

CQA007

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

Toàn bộ sinh viên ngành kế toán khoá 25 

Thứ 5, 3/5

3-4

B504

14

CQE004

Lê Thị Kim Chung 

0978268456

QA26a1; QA26b1; QA26c1; QA26d1; QA26g1; QA26g2; QA26g3; QA26g4; QA26g5.

Thứ 6, 4/5

8-9

A402

15

CQA010

Nguyễn T Hồng Anh

0968224054

QA26d2; QA26d3; QA26e1; QA26e2; QA26e3; QA26e4

Thứ 4, 2/5

11-12

A402

16

CQA002

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

QA27b1; QA27c1; QA27d1; QA27e1; QA27e2; QA27g1

Thứ 4, 2/5

8-9

B101

17

CQA006

Mai Thanh Thủy

0914501234

QA27g2; QA27g3; QA27g4; QA27g5

Thứ 5, 3/5

3-4

B506

18

CQA012

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

QA28b1; QA28c1; QA28d1; QA28e1; QA28e2; QA28g1

Thứ 5, 3/5

7-8

B504

19

CQE008

Vũ Đức Hiếu 

0976679406

QA28g2; QA28g3; QA28g4; QA28g5

Thứ 5, 3/5

3-4

B308

20

CQB001

Ngô Thị Quyên 

0904559360

Tất cả các lớp QB17; QB18; QB20; QB21; QB22; QB26e1, QB26g1

Thứ 4, 2/5

6-7

A602

21

CQB002

Ngô Khánh Huyền 

0904999690

QB24c3; QB24c4; QB24c5; QB24c6; QB24c7; QB24d1; QB24d2; QB24d3; QB24e1; QB24e2; QB24g1; QB24g2; QB24g3; QB24g4; QB24g5; QB25a1

Chủ nhật, 29/4

6-7

B101

22

CQB005

Nguyễn Thị Thúy 

0986775992

QB23a1; QB23a2; QB23b1; QB23b2; QB23b3; QB23b4; QB23c1; QB23c2; QB23c3; QB23c4; QB23c6; QB23c5 QB23c7; QB23c8; QB23c9; QB23c10; QB23c11;QB23d1; QB23d2; QB23d3; QB23d4; QB23e1; QB23e2; QB23e3;

Thứ 5, 3/5

6-7

B105

23

CQB006

Phạm Thị Bảo Oanh 

0984720333

QB23e4; QB23g1; QM23g1; QB23g10; QB23g2; QB23g3; QB23g4; QB23g5; QB23g6; QB23g7; QB23g8; QB23g9; QB24a1; QB24a2; QB24b1; QB24b2; QA24b1; QB24b3; QB24c1; QB24c1;QA24c2;

Thứ 4, 2/5

3-4

B403

24

CQB007

Lê Thị Hà Thu 

0983035946

QF25g3; QF25g4; QF25g5; QF25g6; QF26b1; QF26c1; QF26d1

Thứ 5, 3/5

4-5

B403

25

CQB010

Chu Thị Thu Thủy 

0913504109

QB25b1; QB25c1; QB25d1; QB25e1; QB25g1; QB25g2; QB25g3; QB26a1; QB26c1; QB26d1;  QB26e1

Thứ 5, 3/5

2-3

B307

26

CQE005

Nguyễn T Thanh Thảo 

0914308622

QB27b1; QB27c1; QB27d1; QB27e1; QB27g1; QB27g2; QB28b1; QB28d1;  QB28e1; QB28g1

Thứ 4, 2/5

7-8

B203

27

CQB013

Nguyễn Thị Vân Nga 

0903246355

QF22d1; QF23e2; QF24c1; QF24c2; QF24c3; QF24c4; QF24c5; QF24d1; QF24d2; QF24d3; QF24e1; QF24e2; QF24g1; QF24g2; QF24g3; QF24g5; QF25a1; QF25b1; QF25b2;   QF25c1;  QF25c2

Thứ 6, 4/5

7-8

B402

28

CQB015

Nguyễn Hồng Nga 

0936191268

QF25c3; QF25d1; QF25e1; QF25e2; QF25g1;QF25g2

Thứ 4, 2/5

3-4

A607

29

CQB017

Đỗ Trường Sơn

01663817355

QF26d2; QF26e1; QF26e2; QF26g1

Thứ 5, 3/5

6-7

B403

30

CQB022

Nguyễn Thị Tuyết 

0974393587

QF26g2; QF26g3; QF27a1; QF27b1; QF27c1; QF27d1

Thứ 4, 2/5

6-7

B701

31

CQB024

Nguyễn T Thu Trang 

0904695587

QF27e1; QF27g1; QF27g2; QF27g3

Thứ 5, 3/5

1-2

B101

32

CQB026

Thân Thế Sơn Tùng 

0904851646

QF28b1; QF28c1; QF28d1; QF28e1; QF28g1; QF28g2; QF28g3

Thứ 5, 3/5

3-4

B507Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.