THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018 (DÀNH CHO SV KHOA KINH TẾ- QUẢN LÝ)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH & MARKETING                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                            -----------------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO 

V/V NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN 

HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018

(DÀNH CHO SV KHOA KINH TẾ- QUẢN LÝ)

Trong học kỳ  3 nhóm 1 năm học 2017-2018, những sinh viên thi các môn có có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo phân công như sau:

-      Những sinh viên thi đi (tức là SV đang học những môn đó ở kỳ này) sẽ nhận đề tài và nộp bài cho giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp mình.

-      Những sinh viên thi lại, thi nâng điểm sẽ liên lạc với giảng viên để nhận đề tài và nộp bài theo phân công dưới đây:

STT

Mã môn

Tên môn thi

Giảng viên giao đề tài, thu bài, chấm bài

1

BA315

Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức KD

Cô Lê Huyền Trang

2

BA327

Quản trị chất lượng

Cô Lê Thị Hạnh

3

BA328

Hành vi tổ chức

Thầy Nguyễn Duy Thành

4

BA420

Quản trị rủi ro trong kinh doanh

Cô Vũ Lệ Hằng

5

BA490

CĐTN chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Cô Vương Thị Thanh Trì

6

MK302

Nghiên cứu marketing

Cô Vũ Thị Tuyết

7

MK305

Tâm lý hành vi người tiêu dùng

Cô Nguyễn Thị Liên Hương

8

MK313

Quản trị thương hiệu

Cô Nguyễn Thị Liên Hương

9

MK322

Quản trị chuỗi cung ứng 

Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

10

MK331

Marketing ngân hàng

Thầy Nguyễn Bảo Tuấn

11

MK333

Marketing dịch vụ

Thầy Trương Đức Thao

11

MK334

E- Marketing

Thầy Nguyễn Tường Minh

13

MK425

Quan hệ công chúng 

Cô Phạm Long Châu

14

MK426

Truyền thông marketing tích hợp

Cô Phạm Long Châu

15

MK490

CĐTN chuyên ngành Quản trị markeitng

Cô Vũ Thị Tuyết

 Bộ môn Quản trị kinh doanh & Marketing

 

 

Vũ Thị TuyếtVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.