DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT
HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018
Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 03-04/05/2018
Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/03/2018
Sau thời hạn này sv vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi
Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 15/03/2018

 

             
STT MSV Họ đệm Tên Lớp CN GVHD SĐT
1 A14096 LÊ THÀNH  ĐẠT QB21c3 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
2 A17588 LÊ HOÀI  NAM QM23g1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
3 A18457 NGUYỄN BÁ TÔN KHÔI  ANH QB24a1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
4 A20484 KIỀU VĂN NINH QE25g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
5 A22458 NGUYỄN THỊ BÌNH MINH QM26e1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
6 A22552 ĐINH THỊ THUỲ TRANG QA26e1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
7 A22602 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG QE26g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
8 A22777 VŨ HOÀNG ANH QM26g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
9 A22904 TRẦN VĂN NAM QM26d1 Lê Thị Hạnh 01673082717
10 A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG QE26g2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
11 A23584 NGUYỄN KIỀU NGA QE26d2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
12 A23663 DƯƠNG HỒNG QUÂN QM26c1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
13 A23724 NGUYỄN VĂN MỪNG QA26g4 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
14 A23767 TRẦN THỊ LAN ANH QB26e1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
15 A23948 NGUYỄN NGỌC QUỲNH QM26c1 Phạm Long Châu 0983505584
16 A23951 NGUYỄN ĐỨC DUY QA26e4 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
17 A23980 ĐỖ MINH HIẾU QM26g1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
18 A24214 ĐỖ QUANG MINH QE26g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
19 A24271 NGUYỄN ĐỨC ANH QE26g4 Đỗ Trường Sơn 01663817355
20 A24310 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO QF27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
21 A24325 NGUYỄN MINH KHÁNH QF27e1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
22 A24345 NGUYỄN QUÝ THÔNG QE27g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
23 A24361 VƯƠNG QUỐC CHIÊM QF27g1 Phạm Long Châu 0983505584
24 A24368 LẠI VŨ ĐẠI DƯƠNG QM27g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
25 A24375 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH QM27d1 Phạm Long Châu 0983505584
26 A24381 PHẠM THỊ HUYỀN QA27g1 Mai Thanh Thủy 0914501234
27 A24420 PHẠM THỊ HẢI YẾN QM27g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
28 A24425 TRẦN LÊ HÂN QM27g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
29 A24473 TRẦN MỸ LINH QF27c1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
30 A24490 NGÔ MỸ LINH QE27a1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
31 A24522 TRẦN VIỆT NGA QE27c1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
32 A24527 DƯƠNG KHÁNH HUYỀN QA27e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
33 A24539 NGUYỄN TIẾN THỊNH QF27b1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
34 A24547 NGUYỄN DUY KHÁNH QF27g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
35 A24585 NGUYỄN NGỌC ANH QF27d1 Lê Thị Hạnh 01673082717
36 A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN QM27g1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
37 A24653 TRẦN THỊ HIỀN CHI QE27g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
38 A24684 NGUYỄN TUẤN HẢI QE27c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
39 A24686 NGUYỄN TIẾN ĐẠT QM27c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
40 A24690 KIỀU ANH MINH QE27b1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
41 A24707 NGUYỄN LAN NHI QA27e1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
42 A24739 PHẠM HỒNG LOAN QF27d1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
43 A24751 TẠ ANH QF27g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
44 A24823 CAO BÍCH NGỌC QE27c1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
45 A24916 HOÀNG THỊ DIỆU LINH QE27g2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
46 A24923 NGUYỄN NGỌC ANH QA27e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
47 A24940 ĐỖ DIỆU LINH QM27d1 Lê Thị Hạnh 01673082717
48 A24942 BÙI KHÁNH LINH QA27c1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
49 A24943 PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN QM27b1 Phạm Long Châu 0983505584
50 A24957 HOÀNG HỒNG HẠNH QM27b1 Lê Thị Hạnh 01673082717
51 A24999 ĐẶNG THỊ TƯƠI QA27g1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
52 A25009 PHẠM THỊ THU HUYỀN QM27a1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
53 A25048 NGUYỄN NGỌC LINH QA27e1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
54 A25065 TRẦN THỊ MINH QA27g2 Mai Thanh Thủy 0914501234
55 A25076 NGUYỄN NGỌC THU QM27e1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
56 A25089 NGUYỄN NGỌC TRANG QA27d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
57 A25141 HOÀNG THÙY LINH QM27b1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
58 A25148 LUYỆN QUANG HUY QE27e1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
59 A25204 TRẦN NGUYỄN MINH HUYỀN QA27c1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
60 A25243 ĐỖ VĂN ĐỨC QF27g2 Nguyễn Tường Minh 0932244499
61 A25303 ĐÀO HƯƠNG QUỲNH QA27e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
62 A25318 ĐÀO VÂN ANH QM27c1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
63 A25319 PHẠM TRÀ MY QM27d1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
64 A25329 ĐỖ CÔNG SƠN QM27g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
65 A25358 BÙI THỊ GẤM QE27g3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
66 A25360 NGUYỄN THỊ THANH TRANG QE27g2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
67 A25384 NGUYỄN NGỌC THÚY QB27c1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
68 A25396 NGUYỄN TUẤN ANH QE27c1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
69 A25414 NGUYỄN THỊ HÀ MY QM27g1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
70 A25431 NGUYỄN ĐỖ QUYỀN QE27g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
71 A25449 MAI TUẤN NGHĨA QF27c1 Phạm Long Châu 0983505584
72 A25488 NGUYỄN QUỲNH ANH QM27g1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
73 A25529 DƯƠNG NHẬT ANH QF27g2 Phạm Long Châu 0983505584
74 A25548 NGUYỄN PHƯƠNG ANH QA27g3 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
75 A25574 LƯU THỊ KHÁNH LINH QM27e1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
76 A25585 BÙI NGỌC LINH QF27g2 Lê Thị Hạnh 01673082717
77 A25602 LƯƠNG NGỌC HIẾU QF27g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
78 A25608 MAI HOÀNG HIỆP QF27e1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
79 A25620 LƯƠNG THỊ KIM DUNG QA27e2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
80 A25625 TRẦN TRUNG KIÊN QE27g3 Đỗ Trường Sơn 01663817355
81 A25632 NGUYỄN HUY LƯƠNG QF27g2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
82 A25647 NGUYỄN ĐỖ HẢI ANH QA27g3 Mai Thanh Thủy 0914501234
83 A25679 NGUYỄN THÙY DƯƠNG QE27g3 Lê Thanh Nhàn 0916087053
84 A25680 TRẦN HẢI ĐĂNG QF27g2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
85 A25703 PHẠM THANH DUNG QA27g4 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
86 A25719 HOÀNG THỊ NGUYỆT QA27g4 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
87 A25743 PHẠM THỊ HƯỜNG QA27g4 Lê Thị Hà Thu 0983035946
88 A25752 CUNG ĐỨC HẢI QE27d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
89 A25798 ĐỖ MINH ANH QM27e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
90 A25850 NGUYỄN HỒNG QUÂN QE27e2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
91 A25891 VŨ XUÂN THU QE27g4 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
92 A25916 PHẠM HUY HOÀNG QE27g4 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
93 A25924 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH QE27e2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
94 A25960 CUNG MINH QF27g3 Nguyễn Tường Minh 0932244499
95 A25995 VĂN THỊ THUỲ LINH QA27g5 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
96 A26017 TRẦN ANH ĐỨC QE27g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
97 A26019 ĐỒNG NGỌC ANH QA27g5 Lê Thị Hà Thu 0983035946
98 A26022 TẠ TẤN THÀNH QA27g5 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
99 A26095 VŨ THỊ HẢI LY QE27g4 Vũ Đức Hiếu 0976679406
100 A26111 NGUYỄN THỊ NHUNG QM27e1 Phạm Long Châu 0983505584
101 A26155 PHÙNG THỊ MAI PHƯƠNG QF27g1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
102 A26229 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT QE27g4 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
103 A26239 THÁI THẢO PHƯƠNG QM27b1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
104 A26248 LÊ KHÁNH LINH QF27g2 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
105 A26278 NGUYỄN QUỲNH  ANH QM27g1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
106 A26315 HOÀNG THU TRÀ MY QA28e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
107 A26316 LÊ ANH THƯ QA28d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
108 A26385 NGUYỄN THỊ LAN ANH QA28g1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
109 A26497 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT QA28g1 Mai Thanh Thủy 0914501234
110 A26537 NGUYỄN THỊ YẾN THANH QA28g1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
111 A26600 NGUYỄN THỊ THÙY LINH QA28g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
112 A26603 TRẦN NGỌC THỊNH QE28g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
113 A26628 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG QA28e1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
114 A26704 VŨ THUỲ LINH QA28e1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
115 A26746 NGUYỄN HỮU THỐNG QE28g2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
116 A26763 DƯƠNG THỊ HOA QA28g2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
117 A26813 NGUYỄN THU TRANG QA28g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
118 A26879 TẠ THỊ LAN HƯƠNG QE28g2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
119 A27023 NGUYỄN QUỲNH NGÀ QE28g3 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
120 A27181 NGUYỄN HỒNG NGỌC QA28e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
121 A27196 ĐOÀN LAN ANH QM28g2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
122 A27265 NGUYỄN THỊ TRANG QA28g3 Đỗ Trường Sơn 01663817355
123 A27298 NGUYỄN LINH CHI QE28d1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
124 A27324 LÃ THỊ PHƯƠNG THU QE28g4 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
125 A27411 NGUYỄN THỊ VÂN ANH QA28g3 Lê Thanh Nhàn 0916087053
126 A27442 HOÀNG TRỌNG QUÂN QM28e1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
127 A27474 VŨ HẢI ĐỨC QE28g1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
128 A27495 ĐOÀN THÚY QUỲNH QA28b1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
129 A27513 PHẠM YẾN NGỌC QA28g3 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
130 A27525 NGUYỄN THỊ THU TRANG QE28g4 Vũ Đức Hiếu 0976679406
131 A27581 ĐỒNG VĂN KHANG QE28d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
132 A27584 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU QA28g4 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
133 A27631 NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH QA28g4 Vũ Đức Hiếu 0976679406
134 A27632 ĐẶNG THỊ YẾN QA28e2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
135 A27637 NGUYỄN MINH HƯỜNG QA28g4 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
136 A27701 TRẦN THỊ THÙY TRANG QB28g1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
137 A27720 LÊ THỊ THÙY LINH QM28g2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
138 A27726 TRƯƠNG HUY HOÀNG QE28g5 Phạm Long Châu 0983505584
139 A27733 PHẠM THỊ TRANG QA28g4 Đỗ Trường Sơn 01663817355
140 A27736 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI QE28g5 Lê Thị Hạnh 01673082717
141 A27747 TRẦN THỊ KIỀU TRANG QA28g4 Lê Thanh Nhàn 0916087053
142 A27753 NGUYỄN THỊ ÁNH KIM QE28g5 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
143 A27761 BẠCH NGỌC LINH QA28e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
144 A27762 HÀ THUÝ HOA QA28d1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
145 A27766 NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG THẢO QF28d1 Phạm Long Châu 0983505584
146 A27770 NHỮ THỊ HƯƠNG QF28g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
147 A27774 VŨ THỊ TUYẾT QE28g5 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
148 A27787 VŨ THỊ THU QE28g5 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
149 A27871 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG QF28g3 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
150 A27880 ĐINH HẢI YẾN QF28g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
151 A27896 TRẦN THỊ THẢO QA28g4 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
152 A27934 TRẦN TIẾN DŨNG QE28g5 Nguyễn Tường Minh 0932244499
153 A27955 TRẦN NGỌC ÁNH QE28g5 Phạm Long Châu 0983505584
154 A27960 PHẠM THỊ MỸ LINH QE28d2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
155 A27999 HOÀNG THỊ DIỆU LY QE28g6 Lê Thị Hạnh 01673082717
156 A28006 LƯU KHÁNH LY QM28g3 Vũ Lệ Hằng 0942777829
157 A28007 ĐINH THU THỦY QA28g5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
158 A28015 ĐÀO TUẤN LUÂN QM28d1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
159 A28026 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN QE28e2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
160 A28033 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH QA28e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
161 A28104 NGUYỄN THỊ VÂN DUNG QA28g5 Vũ Đức Hiếu 0976679406
162 A28138 NGUYỄN PHƯƠNG ANH QE28g6 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
163 A28167 NGUYỄN KIM OANH QE28g6 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
164 A28187 NGUYỄN ĐỨC THỊ TRANG QA28g5 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
165 A28201 TRẦN NGỌC CHI QA28g5 Đỗ Trường Sơn 01663817355
166 A28214 ĐINH THỊ HỒNG VÂN QA28d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
167 A28250 TRỊNH THỊ HẢI TRANG QA28g5 Lê Thanh Nhàn 0916087053
168 A28251 TRẦN THỊ KHÁNH LY QA28d1 Lê Thị Hà Thu 0983035946


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.