THÔNG BÁO Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2015-2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2015-2016

Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2015-2016. Thời gian và tiến trình cụ thể được ghi rõ trong danh sách. Sinh viên xem danh sách tại đây.

Giấy xác nhận cho bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng: Download tại đây.

KHOA KTQLVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.