THÔNG BÁO (V/v làm thủ tục nhận chứng chỉ kế toán máy Fast Accounting)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN KẾ TOÁN

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v làm thủ tục nhận chứng chỉ kế toán máy Fast Accounting)

Để chuẩn bị làm chứng chỉ Kế toán máy Fast Accounting cho sinh viên lớp Kế toán máy kỳ I niên khóa 2015-2016, các sinh viên có điểm thi từ 7 trở lên (xem danh sách kèm theo) nếu muốn cấp chứng chỉ cần nộp 01 ảnh 3x4 và lệ phí làm chứng chỉ 50.000 đồng/sv.

Sau ảnh sinh viên cần ghi rõ các thông tin sau: 

STT: ghi theo STT của danh sách kèm theo 

- Họ và tên 

- Ngaỳ tháng năm sinh 

- Nơi sinh

Thời gian nộp từ thứ 6 (ngày 25/12/2015) đến thứ 5 (ngày 31/12/2015) tại Khoa Kinh tế- Quản lý (sinh viên gặp cô Hương hoặc cô Quỳnh giáo vụ khoa).

BM KẾ TOÁN

DANH SÁCH SINH VIÊN

 

STT

MSV

Họ đệm

Tên

Điểm thi

STT

MSV

Họ đệm

Tên

Điểm thi

1

A18794

TRẦN KIM

CÚC

7.6

31

A20799

KHÚC HỒNG

YẾN

9.9

2

A19303

PHẠM THỊ

NGA

8.5

32

A20826

HOÀNG HUYỀN

TRANG

7.5

3

A19898

TRẦN THỊ

HẰNG

7

33

A20848

NGUYỄN THỊ THÙY

LINH

8.9

4

A19952

TRẦN NGỌC

ANH

7.6

34

A20915

LÊ THU

TRANG

9.7

5

A20064

BÙI TÙNG

ANH

9.6

35

A20929

NGUYỄN THỊ

KHANH

8.9

6

A20328

TRẦN NGỌC

ANH

9.8

36

A20965

NGUYỄN THU

9.4

7

A20337

NGUYỄN HUYỀN

ANH

9.8

37

A20976

NGUYỄN THỊ TÚ

ANH

8.5

8

A20344

PHAN THỊ THU

THUỶ

7.5

38

A21048

NGUYỄN THÙY

DUNG

10

9

A20370

NGUYỄN THUỲ

LINH

8

39

A21126

TRẦN HOÀNG

8

10

A20406

NGÔ HUYỀN

TRANG

7

40

A21154

VŨ THU

PHƯƠNG

7.5

11

A20407

ĐỖ PHƯƠNG

PHƯƠNG

7

41

A21167

PHAN THỊ THU

TRANG

7

12

A20431

TRẦN THU

TRANG

8.5

42

A21200

ĐỖ THỊ

THẢO

7.5

13

A20463

NGUYỄN THỊ HỒNG

NHUNG

8.5

43

A21224

NGUYỄN THỊ KIM

DUNG

7.2

14

A20477

NGUYỄN TIẾN

THÀNH

7

44

A21325

NGUYỄN THỊ

DUNG

9.5

15

A20528

TRẦN THỊ TÚ

LINH

7.8

45

A21337

TRẦN THỊ

HẰNG

8.2

16

A20538

TRẦN PHẠM KHÁNH

LINH

8.3

46

A21349

VŨ NGỌC

9.6

17

A20571

NGUYỄN PHƯƠNG

DUNG

7

47

A21360

HOÀNG THU

THẢO

7.8

18

A20582

VŨ THỊ PHƯƠNG

THÚY

7

48

A21416

TRẦN THỊ THU

8.5

19

A20586

ĐÀO KIỀU

MY

7.3

49

A21436

NGUYỄN THỊ

NHUNG

7.5

20

A20604

NGUYỄN THỊ

DUYÊN

9

50

A21457

NGÔ XUÂN

DŨNG

8.5

21

A20627

PHAN THỊ PHƯƠNG

ANH

7.5

51

A21486

CẤN THỊ THUỲ

TRANG

7

22

A20656

TRẦN THỊ HÀ

VÂN

7.5

52

A21525

TRẦN THỊ HẢI

YẾN

8.1

23

A20661

PHẠM TRƯỜNG

GIANG

9.5

53

A21547

LÊ TRÀ

MY

7

24

A20699

ĐÀM BÍCH

PHƯƠNG

7.2

54

A21673

NGUYỄN THU

HIỀN

8

25

A20713

LÝ THU

7

55

A21702

VŨ THỊ

MAI

7.8

26

A20742

NGUYỄN PHƯƠNG

THẢO

7.5

56

A21775

ĐINH THỊ MAI

HƯƠNG

7.5

27

A20743

NGUYỄN THỊ

HẰNG

7.3

57

A21815

LÊ THANH

HƯƠNG

7.7

28

A20745

THÂN XUÂN

HƯƠNG

8

58

A21972

NGUYỄN MỸ

DUNG

9.3

29

A20750

NGUYỄN THANH

HẢI

7

59

A22123

ĐINH THỊ

NHƯ

7

30

A20751

NGUYỄN QUỲNH

TÂM

7.2

60

A22258

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

HẠNH

7.5

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.