THÔNG BÁO: LỊCH THI CHO SV THI NÂNG TÍN CHỈ MÔN KINH TẾ VI MÔ-VĨ MÔ HỌC KỲ I NHÓM 2 NĂM HỌC 2015-2016

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI CHO SV THI NÂNG TÍN CHỈ MÔN KINH TẾ VI MÔ-VĨ MÔ

HỌC KỲ I NHÓM 2 NĂM HỌC 2015-2016

 

 

Thời gian thi: 27/11/2015

Ca thi: 2

Phòng thi: B704

 

 

DANH SÁCH SV THI NÂNG TÍN CHỈ

 

STT

Mã SV

Họ và tên

Môn thi

Mã môn

1

A20537

Nguyễn Hoàng Yến Hằng

Kinh tế vi mô

EC204

2

A20978

Đỗ Quỳnh Liên

Kinh tế vĩ mô

EC205

3

A21673

Nguyễn Thu Hiền

Kinh tế vi mô

EC204

4

A21357

Lê Ngọc Bích

Kinh tế vĩ mô

EC205

5

A21657

Ngô Thị Thùy Dương

Kinh tế vĩ mô

EC205

6

A22151

Hồ Sỹ Quang

Kinh tế vĩ mô

EC205

7

A20127

Nguyễn Bảo Thơ

Kinh tế vĩ mô

EC205

8

A20410

Trần Thị Hiền

Kinh tế vĩ mô

EC205

9

A20731

Phạm Thị Yến

Kinh tế vĩ mô

EC205

10

A15738

Hoàng Sơn Tùng

Kinh tế vĩ mô

EC205

11

A16418

Lê Linh Trang

Kinh tế vi mô

EC204

12

A20875

Lê Thị Thu Thảo

Kinh tế vi mô

EC204

13

A21911

Đinh Phương Thúy

Kinh tế vi mô

EC204Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.