THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI ĐỖI VỚI SINH VIÊN NÂNG TÍN CHỈ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC THI ĐỖI VỚI SINH VIÊN NÂNG TÍN CHỈ

Sinh viên đã đăng ký thi nâng tín chỉ của môn Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô tại Khoa Kinh tế-Quản lý sẽ thi vào ngày 27/11/2015 ca thi: 2. Khoa tổ chức phụ đạo cho sinh viên 2 môn thi này vào 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22/11/2015 tại phòng:

Kinh tế vi mô (EC204) tại phòng B202

Kinh tế vĩ mô (EC205) tại phòng B204

Sinh viên đóng lệ phí cho môn học này là 1.287.000 đồng

Địa điểm đóng tiền: Tại văn phòng Khoa Kinh tế-Quản lý

Hạn đóng: trước 11 giờ sáng ngày thứ 2, 23/11/2015.

           
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI NÂNG TÍN CHỈ

STT

Mã SV

Họ và  tên

Môn thi

Mã môn

Ghi chú

1

A15738

Hoàng Sơn Tùng

Kinh tế vĩ mô

EC205

2

A20127

Nguyễn Bảo Thơ

Kinh tế vĩ mô

EC205

3

A20410

Trần Thị Hiền

Kinh tế vĩ mô

EC205

4

A20506

Nguyễn Thị Thùy Linh

Kinh tế vi mô

EC204

5

A20537

Nguyễn Hoàng Yến Hằng

Kinh tế vi mô

EC204

6

A20731

Phạm Thị Yến

Kinh tế vĩ mô

EC205

7

A20875

Lê Thị Thu Thảo

Kinh tế vi mô

EC204

Hủy Quản trị chuỗi cung ứng.1

8

A20978

Đỗ Quỳnh Liên

Kinh tế vĩ mô

EC205

Hủy Thương mại QT.1

9

A21357

Lê Ngọc Bích

Kinh tế vĩ mô

EC205

Hủy môn Phân tích KD

10

A21657

Ngô Thị Thùy Dương

Kinh tế vĩ mô

EC205

Hủy môn Phân tích KD

11

A21673

Nguyễn Thu Hiền

Kinh tế vi mô

EC204

12

A21911

Đinh Phương Thúy

Kinh tế vi mô

EC204

13

A22151

Hồ Sỹ Quang

Kinh tế vĩ mô

EC205

 

.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.