THÔNG BÁO V/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp HKII, 2015-2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp HKII, 2015-2016

Theo thông báo mới nhất của phòng Đào tạo, sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý đạt BCTTTH của học kỳ I, năm học 2015 - 2016 và đủ điều kiện làm KLTN&CĐTN sẽ được đăng ký làm KLTN&CĐTN vào học kỳ II năm học 2015 - 2016. Do Nhà trường chưa chạy điểm thi của học kỳ I năm học 2015 - 2016 nên chưa có điểm BCTTTH kỳ này trên bảng điểm của sinh viên. Vậy những sinh viên nào muốn đăng ký và đủ điều kiện làm KLTN&CĐTN trong HKII sẽ phải liên hệ với cố vấn học tập để xác nhận đủ điều kiện làm, cố vấn học tập  gửi đơn trực tiếp cho phòng Đào tạo để trợ giúp sinh viên đăng ký học.

 

KHOA KTQLVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.