THÔNG BÁO V/v thu khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2015 - 2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v thu khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2015 - 2016

Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý làm Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ I năm học 2015-2016 nộp bài tại văn phòng khoa vào ngày 29/10/2015, bao gồm:

- 2 quyển KLTN gáy xoắn;

- 1 quyển KLTN bìa cứng;

- 1 đĩa (burn toàn bộ nội dung khóa luận bản word vào đĩa CD, định dạng PDF, ghi nội dung trên đĩa: Mã sv_chuyên ngành);

- Giấy xác nhận đồng ý cho bảo vệ (theo mẫu tải về tại đây);

- Nhật ký Khóa luận (có xác nhận của GVHD).

Thời gian làm việc:

- Sáng: Từ 7:00 đến 11.30

- Chiều: Từ 1:00 đến 4:30

Lịch nộp khóa luận theo ngành:

- Sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng nộp vào sáng 29/10/2015

- Sinh viên chuyên ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Marketing nộp vào chiều 29/10/2015

Lưu ý:

- Sinh viên đóng 3 quyển KLTN gáy xoắn, trong đó 1 quyển sinh viên nộp trực tiếp cho GVHD, 2 quyển gáy xoắn nộp tại Khoa

- Sinh viên in mẫu Giấy xác nhận đồng ý cho bảo vệ gửi GVHD xác nhận

 

KHOA KT-QLVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.