DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

41(1)Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào 13-15/5/2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

 5(1)Sinh viên trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn, hạn: trước 16/03/2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn một số thay đổi trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên ≤ K31 Khoa Kinh tế Quản lý

7(3)V/v Hướng dẫn một số thay đổi trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên ≤ K31 Khoa Kinh tế Quản lý

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v LÙI LỊCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HKII_19-20 CỦA KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

65 100 100 75 fillDự kiến lịch SV bảo vệ:4-5/4/2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

 11(1)Sinh viên trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn, hạn: trước ngày 21/11/2020

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.