DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

24(2)Thời gian làm Khóa luận: từ 10/07/2017 đến 31/10/2017

Xem tiếp...

PHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HKIII_16-17 & PHÒNG PHỔ BIẾN KLTN HKI_17-18

22(2)

Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG Học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2017-2018

12(2)Sinh viên có thể xem thông tin chi tiết về môn học

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP THUỘC K29 KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ Học kỳ 1 nhóm 3, năm học 2017-2018

19(2)SV xem phòng họp tại bảng tin Khoa-Tầng 1 nhà 7 tầng

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_17-18 của Khoa Kinh tế-Quản lý

21(2)Sinh viên Khoa Kinh tế-Quản lý đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp sớm, các môn học khác đăng ký theo lịch của Nhà trường

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.