DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-201

38(1)Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/11/2017

Xem tiếp...

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÍ LÀM BCTTTH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

BCTT Page 1KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÍ LÀM BCTTTH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP NHÓM 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Lich hop CVHT Khoa KT QL HKIIn1 17 18 1LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP NHÓM 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI MÔN KẾ TOÁN MÁY

28(2)Kể từ học kỳ 1, năm học 2017- 2018, môn Kế toán máy chuyển hình thức Thi trên máy sang hình thức làm Bài tập lớn để lấy điểm thi cuối kỳ.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

13(3)Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/08/2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.