DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

7(3)Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 01-03/10/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO KHẨN V/v thay đổi lịch đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_18-19 của Khoa Kinh tế-Quản lý

7(3)

THÔNG BÁO KHẨN V/v thay đổi lịch đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_18-19 của Khoa Kinh tế-Quản lý

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP THUỘC K29, 30 KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ Học kỳ 1 nhóm 2, 3 năm học 2018-2019

18(2)SV xem phòng họp chính thức tại bảng tin Khoa - Tầng 1 nhà 7 tầng

Xem tiếp...

KẾT QUẢ BCTT KỲ 3 NHÓM I NĂM HỌC 2017-2018

10(3)Sinh viên thi lại, học lại đến lấy lại BCTT từ 24-30/5/2018

Xem tiếp...

LỊCH HOP CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018– 2019

2(2)Sinh viên xem phòng họp chính thức tại bảng tin Khoa Kinh tế-Quản lý, tầng 1 nhà B

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.