THÔNG BÁO Mở các lớp học phần giảng dạy bằng Tiếng Anh (cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý ≤ 31)

12(2)Bắt đầu từ học kỳ I,năm học 2019 - 2020, khoa Kinh tế - Quản lý mở một số lớp học phần chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh giúp sinh viên nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ

Xem tiếp...

Sinh viên có thêm môn tự chọn: Entrepreneurship - Khởi nghiệp, học online

3(2)Để hiểu thêm về môn học và cách học, liên hệ Holine: 078.231.3602

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_19-20 của Khoa Kinh tế-Quản lý

731Thời gian đăng ký làm khóa luận: từ 25/6/2019 đến 27/6/2019

Xem tiếp...

KẾT QUẢ BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019

29(2)Sinh viên KHÔNG ĐẠT lên Văn phòng Khoa lấy lại BCTT trước ngày 21/05/2019

Xem tiếp...

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

8(2)Sinh viên KHÔNG ĐẠT lên Văn phòng Khoa lấy lại BCTT trước ngày 24/01/2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.