THÔNG BÁO Đề cương chi tiết học phần chuyên đề tốt nghiệp

019Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán và ngành Kinh tế học

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v mở môn chuyên đề tốt nghiệp

004Đề cương chi tiết học phần này sẽ được thông báo vào thứ Hai, ngày 17/11/2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả sinh viên đăng ký làm báo cáo thực tập tốt nghiệp HKI, nhóm 1, năm học 2014 - 2015

003Sinh viên có thắc mắc về kết quả BCTT lên trực tiếp văn phòng khoa Kinh tế - Quản lý để được giải đáp trước ngày 31/10/2014

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.