THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

6(2)THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

45Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 18/11/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 1 NHÓM 2 NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 1 NHÓM 2 NĂM HỌC 2019-2020

Xem tiếp...

KẾT QUẢ BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

11(1)KẾT QUẢ BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

13(3)Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 13/08/2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.