DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

5DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

10(3)Thời gian nộp: Sáng thứ 5, ngày 07/5/2020

Xem tiếp...

Lịch họp cố vấn học tập kỳ 1 nhóm 1 2020-2021

9(2)Lịch họp cố vấn học tập kỳ 1 nhóm 1 2020-2021

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌP LỚP K32 HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

24(2)

THÔNG BÁO HỌP LỚP K32 HỌC KỲ III NĂM HỌC 2019-2020

Xem tiếp...

HOÃN LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

13(3)Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp HKII_19-20 sẽ thông báo sau.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.